Institute of Development of Carpathian Region association
UA | PL | EN
logo

KARPACKIE
GWIEZDNE
NIEBO

| O projekcie | Aktualności | Ogłoszenia | Dokumenty | Edukacja | Materiały wideo i fotograficzne | Kontakt

| O projekcie

“Karpackie gwiezdne niebo” (PBU2/0809/18)

Magiczny urok rozgwieżdżonego nieba jest dla wielu inspiracją. W końcu wspólne kontemplowanie gwiazd to nie tylko nauka czy edukacja, ale też zabawa i początek wielu przyjaźni i hobby. Projekt da ludziom „nową perspektywę” na gwiaździste niebo i problemy zanieczyszczenia światłem nocnego dziedzictwa przyrodniczego oraz ukaże piękno nocnej przyrody, zwłaszcza gwiaździstego nieba Karpat.

Projekt koncentruje się na rozwoju współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie:

1) wspólne badania ekologiczne i opracowanie strategii promocji i zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa gwiaździstego nieba na obszarze przygranicznym - Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady i Zakarpackiego Parku Ciemnego Nieba i ich otoczenia. Sztuczne zanieczyszczenie światłem rozprzestrzenia się poza granice krajów i potrzebna jest koordynacja wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska.

2) wdrożenie opracowanej strategii, zilustrowane małym projektem pilotażowym na Ukrainie. Projekt stworzy nową ścieżkę edukacyjną rozgwieżdżonego nieba w Zakarpackim Parku Ciemnego Nieba.

3) wzmocnienie potencjału instytucjonalnego interesariuszy w dziedzinie turystyki, zachowania, restauracji i ochrony miejsc dziedzictwa przyrodniczego. Uczestnicy szkoleń astroturystycznych (w Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady) zapoznają się w praktyce z tajnikami astronomii, będą uczyć się pod okiem ekspertów oraz pracować na profesjonalnym sprzęcie.

4) podnoszenie świadomości informacyjnej ludności i turystów. Zarówno Zakarpacki Park Ciemnego Nieba, jak i Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady zostaną zarejestrowane w międzynarodowej bazie takich parków i będą lepiej znane w międzynarodowym środowisku astroturystów i ekologów.

5) poprawa wizerunku regionów przygranicznych w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego: zwiększanie różnorodności i jakości usług turystycznych.

Czytaj więcej

Partnerzy projektu

Instytut Rozwoju Regionu Karpackiego (Użhorod, Ukraina) - Główny Beneficjent,
Stowarzyszenie na Rzecz lnnowacyjnosci i Transferu Technologii "Horyzonty" (Rzeszów, Polska) - Beneficjent 1.

Całkowity czas trwania projektu

12 miesięcy, grudzień 2020 - listopad 2021

Całkowity budżet projektu

66 100,00 euro, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej - 59 490,00 euro.

Ogólny cel projektu

zachowanie i promocja karpackiego gwiaździstego nieba jako naturalnego dziedzictwa polsko-ukraińskiego pogranicza oraz wzmocnienie współpracy między tymi dwoma regionami.

Cele projektu

1. Zachowanie naturalnego dziedzictwa gwiaździstego nieba i edukacja ekologiczna w zakresie zanieczyszczenia światłem.

2. Stymulowanie współpracy między polskimi i ukraińskimi instytucjami w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem światłem.

3. Wspólna promocja naturalnego dziedzictwa gwiaździstego nieba i jego wykorzystanie dla rozwoju produktów edukacyjnych i turystycznych.

Główne działania

1. Badanie miejsc dziedzictwa przyrodniczego i jakości nocnego nieba w parkach ciemnego nieba.

2. Przygotowanie wspólnej strategii „Rozwój turystyki przyrodniczej i astroturystyki na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy”.

3. Stworzenie nowej trasy edukacyjno-turystycznej w zakarpackim parku ciemnego nieba.

4. Szkolenie dla ukraińskich astro-wykładowców.

5. Organizacja imprez promujących dziedzictwo przyrodnicze i astroturystykę.

6. Promocja i komunikacja projektu.