Institute of Development of Carpathian Region association
UA | PL | EN
logo

KARPACKIE
GWIEZDNE
NIEBO

| O projekcie | Aktualności | Ogłoszenia | Dokumenty | Edukacja | Materiały wideo i fotograficzne | Kontakt

Odbyła się konferencja kończąca realizację projektu „Karpackie gwiezdne niebo” oraz pilotażowy pokaz astronomiczny na trasie „Karpacka Gwiezdna Trasa”

W dniach 22-23 października 2021 r. odbyła się konferencja kończąca realizację projektu na podstawie umowy o grantowej (№PLBU.01.02-00-UA-0809/19-00) pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej RP a organizacją pozarządową „Instytut Rozwoju Regionu Karpackiego”. Miejscem spotkania był etno-wellness hotel „Ungvarsky”, przy ul. Elektrozavodska 29, w Użgorodzie na Ukrainie; a także schronisko górskie „Jawornik”, we wsi Welyky Berezny.
Konferencja skierowana była do przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych oraz administracji, w szczególności specjalistów ds. ochrony środowiska, promocji, turystyki i inwestycji, biur podróży, agencji ochrony środowiska, mediów, ekspertów ds. środowiska, studentów, organizacji i instytucji edukacyjnych i badawczych. Zaproszeni goście wygłosili przemówienia powitalne na uroczystym otwarciu konferencji, tu m.in.: Naczelnik Wydziału Turystyki i Uzdrowisk Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej Marianna Gotra, Zastępca Naczelnika Wydziału Współpracy Euroregionalnej Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej Dmytro Mirosznikow, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Regionalnego, Handlu, Inwestycji, Wdrożeń programów państwowych i kontroli ich realizacji, Zakarpacka Obwodowa Administracja Państwowa Ivan Zavydniak, główny specjalista ds. edukacji przedszkolnej, ogólnokształcącej i pozaszkolnej Departamentu Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Obwodowej Administracji Państwowej Natalia Grab, burmistrz Jedlicza (Polska) Jolanta Urbanik, prezes Lwowskiego Towarzystwa Astronomicznego Lubow Jankow- Vitkovska, sołtys wsi Wełykyj Bereznyj Bohdan Kyrli, przewodniczący wspólnoty terytorialnej Ivan Mandryk, przewodniczący gminy Kostryska Wasyl Cherevka. W konferencji wzięli udział uczestnicy Wizyty Studyjnej z województwa podkarpackiego (15 osób), zorganizowanego przez Beneficjenta 1. Uczestnikami wizyty studyjnej byli przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz administracji z Polski, w szczególności ds. ochrony środowiska, promocji, turystyki i inwestycji, biur podróży, agencji ochrony środowiska oraz mediów.

Kolejnym krokiem było przedstawienie szerokiej publiczności wyników i działań projektu przez partnerów projektu, tu m.in.: Instytut Rozwoju Regionu Karpackiego (Użhorod, Ukraina) – głównego beneficjenta oraz Stowarzyszenie Innowacji i Transferu Technologii „Horyzonty” (Rzeszów , Polska) - Beneficjent 1. Jednym ze znaczących osiągnięć projektu jest opracowana wspólna strategia „Rozwój turystyki przyrodniczej i astroturystyki na obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy”, która została zaprezentowana na konferencji końcowej. Zaangażowani eksperci ze strony polskiej i ukraińskiej podzielili się swoją wizją rozwoju wspólnego obszaru transgranicznego w przyszłości w zakresie turystyki przyrodniczej i astroturystycznej. Przedstawiono również wyniki prac ekspertów zaangażowanych przy realizacji projektu zajmujących się zanieczyszczeniem światłem, ekologią i astroturystyką. Eksperci z Polski sporządzali raporty online za pośrednictwem platformy Google Meet. Podczas konferencji odbyły się pokazy filmów promocyjnych o Zakarpackim Parku Ciemnego Nieba oraz Bieszczadzkim Parku Gwiaździstego Nieba.

23 października 2021 r. uczestnicy odwiedzili Zakarpacki Park Ciemnego Nieba, gdzie otwarto nową trasę edukacyjno-turystyczną utworzoną w ramach projektu oraz pilotażowy pokaz astronomiczny na trasie. Nowa trasa edukacyjno-turystyczna „Karpacka Gwiezdna Trasa” przyczyni się do dywersyfikacji produktów turystycznych w regionie, a także promocji astroturystyki i aktywnego wypoczynku. Trasa turystyczna znajduje się na grzbiecie Jawornika, zaczyna się przy schronisku „Jawornik” i kończy się przy znaku najwyższego punktu grzbietu Jawornika (1017 m). Program otwarcia trasy obejmował pokaz miejsc do obserwacji astronomicznych i fotografii przyrody Zakarpackiego Parku Ciemnego Nieba, a także przejście nową trasą. Uczestnicy otrzymali książeczki z publikacją mapy trasy oraz obrotową mapę rozgwieżdżonego nieba.

W celu promocji utworzonej edukacyjnej trasy turystycznej 23 października odbył się na tej trasie pilotażowy pokaz astro. Przeprowadzili go eksperci projektu ds. zanieczyszczenia światłem i środowiska, którzy przeprowadzili badania. Do pokazu astronomicznego użyto specjalnego sprzętu zakupionego na trasę w ramach realizacji projektu. Uczestnicy astro-show zmierzyli tło nocnego nieba za pomocą urządzenia SQM. Obserwacje planet Jowisz i Saturn, naturalnego satelity Ziemi, Księżyca, zostały zorganizowane przy użyciu teleskopów Celestron Astro Fi 6, Bresser Messier Dob254 i Arsenal longperng + eq5. Uczestnicy wykonali również astrofotografie obiektów kamerą CCD Asi120mc-s.

| Zdjęcia do tej wiadomości